Menu
  • Menu
    Back
Menu

Zbog velikih oscilacija cena na tržištu, trenutno ne možemo garantovati tačnost cena, i one će vam biti naknadno potvrđene telefonskim pozivom. Hvala na razumevanju.

Uslovi Korišćenja

Opšti uslovi korišćenja Online prodavnice Pet Shopa Moja Mačkica

Online prodavnicu je pokrenuo i uređuje "Pet Shop Moja Mačkica d.o.o." (dalje u tekstu: Pet Shop Moja Mačkica ili mi).

Korišćenjem Online prodavnice, smatra se da ste se u potpunosti upoznali sa ovim uslovima, da su vam jasni i da ih prihvatate. Ako niste saglasni sa njima, molimo vas da ne pristupate Online prodavnici, i ne koristite njene sadržaje. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih za uslove korišćenja, molimo da se obratite na adresu info@mojamackica.com.

Izgled i sadržaj Online prodavnice kao i uslove korišćenja, možemo bilo kada i bez obrazloženja izmeniti, te vas molimo da iste povremeno proučite kako biste se upoznali sa eventualnim promenama. Smatra se da vaše naknadno korišćenje Online prodavnice predstavlja vaše prihvatanje eventualnih izmena ovih uslova. Pet Shom Moja Mačkica neće biti odgovoran za bilo kakve moguće posledice koje su proizišle promenom sadržaja Online prodavnice.

Pregled sadržaja Online prodavnice je moguć samo za lične svrhe. Zabranjeno je javno prikazivanje, preuzimanje, umnožavanje, prenošenje, objavljivanje, menjanje, reprodukovanje, distribuiranje, učestvovanje u prenosu ili prodaji, izradi kopija, slanju, kao i svakoj drugoj vrsti upotrebe celovitog sadržaja Online prodavnice ili jednog njenog dela, bez izričitog pismenog dopuštenja Pet Shopa Moja Mačkica. Ako je takvo dopuštenje izdato, nije dopušteno brisati ili menjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na zaštitni znak i prava trećih lica.

Korisnicima se zabranjuje prenošenje i objavljivanje opscenih, uvredljivih, vulgarnih, pretećih ili nepristojnih, ili na drugi način neprihvatljivih ili protivzakonitih sadržaja, kao i onih kojima se vrši povreda nekih od prava bilo koje strane, posebno sadržaja koji sadrže viruse ili drugi štetan materijal na Online prodavnici. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posledica njiovih aktivnosti koje nisu u skladu sa prethodno navedenim, kao i za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizići. Pet Shop Moja Mačkica zadržava pravo (ali ne i obavezu), da materijale i sadržaje koje korisnici objavljuju na Online prodavnici, u potpunosti ili delimično izbriše.

Korišćenjem sadržaja Online prodavnice, korisnik prihvata rizike koji nastaju korišćenjem Online prodavnice, te prihvata korišćenje Online prodavnice isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost. Pet Shop Moja Mačkica se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bolo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korišćenje ove Online prodavnice, za bilo koje radnje korisnika, upotrebom ili zloupotrebom sadržaja ove Online prodavnice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom korišćenja sadržaja ove Online prodavnice.

Svi samoinicijativno poslati materijali, a naročito fotografije, video snimci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, jednom ili više puta, bez vremenskog ograničenja biti objavljeni, ali i ne moraju biti objavljeni na Online prodavnici Pet Shopa Moja Mačkica. Dostavljanjem sadržaja i materijala na ovu adresu, automatski izdajete (ili garantujete da je vlasnik materijala izričito dopustio) Pet Shopu Moja Mačkica neopoziva, stalna i ekskluzivna prava i licencu za korišćenje, adaptiranje i menjanje, uklapanje u druge radove, prevode, objavljivanje, prenos i distribuciju po čitavom svetu spomenutog materijala u bilo kom obliku i kroz sve do sada poznate i buduće medije u bilo koju svrhu i bez naknade. Uslovi ove tačke važe i nakon prestanka važnosti ovog ugovora. Pošiljaoci Materijala prihvataju da za poslate Materijale neće biti (a i može biti prema autonomnoj odluci Pet Shopa Moja Mačkica) isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje samoinicijativno pošalju Materijal Pet Shopu Moja Mačkica garantuju pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava. Ukoliko Pet Shop Moja Mačkica zbog objave tih materijala pretrpi bilo kakvu štetu oni koji su dostavili taj materijal obvezuju se nadoknaditi Pet Shopu Moja Mačkica celokupnu štetu koju bi na taj način on pretrpeo.

Pet Shop Moja Mačkica se odriče svake odgovornosti vezane za Materijale dostavljene od strane trećih lica.

Kolačići (Cookies)

Online prodavnica Pet Shopa Moja Mačkica koriste takozvane kolačiće (eng. "cookies") kako bi se korisniku mogla pružiti usluga sa potpunom funkcionalnošću i što kvalitetnijim sadržajima. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generiše server web stranica, i koje web pregledač postavlja na disk korisnika u obliku male tekstualne datoteke.

Sesijski kolačić se na računar korisnika Online prodavnice Pet Shopa Moja Mačkica postavlja samo za vreme trajanja posete ovoj Online prodavnici i automatski ističe kada korisnik zatvori svoj web pregledač. Sesijski kolačić korisniku omogućava da se efikasnije služi Online prodavnicom Pet Shopa Moja Mačkica. Osim toga, Online prodavnica Pet Shopa Moja Mačkica prati statističku posećenost isključivo radi dobijanja nužne informacije o privlačnosti i uspešnosti svojih stranica na tržištu i pritom se koristi usluga treće strane pod nazivom Google Analytics. Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika Online prodavnice Pet Shopa Moja Mačkica u vezi sa regulacijom kolačića koji su za isto nužni, dostupne su na: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Korisnik Online prodavnice Pet Shopa Moja Mačkica uvek može samostalno regulisati primanje kolačića putem podešavanja svog web pregledača. Pet Shop Moja Mačkica se odriče svake odgovornosti za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvaliteta sadržaja Online prodavnice u svim slučajevima izbora regulacije primanja kolačića od strane korisnika.

Korišćenjem Online prodavnice Pet Shopa Moja Mačkica, smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i saglasni sa ovim uslovima korišćenja, uključujući i sa odredbama o obradi podataka i mogućnostima u vezi sa kolačićima.

Online prodavnica

Uslovi poslovanja važe za kupce čije se prebivalište nalazi na području Republike Srbije.

Prodavac je Pet Shop Moja Mačkica d.o.o. (detaljniji podaci ovde), a kupac je posetilac ove Online stranice, punoletna osoba, koja popuni elektronsku porudžbenicu, pošalje je prodavcu i izvrši plaćanje na bilo koji od ponuđenih načina.

Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine.

Porudžbinom artikala kupac prihvata uslove poslovanja navedene na ovim stranicama. Molimo vas da svoje eventualno neslaganje sa uslovima, bilo u celosti ili delimično, u pisanom obliku dostavite pre svoje prve porudžbine na e-mail: info@mojamackica.com ili na adresu prodavca (detaljni podaci ovde).

Kupac ima pravo na odustanak od ugovora u skladu sa čl. 28. i čl. 35. Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS, br. 62/2014). Pravo se ostvaruje u roku i na način predviđen zakonom. Ukoliko želite jednostrano raskinuti ugovor ili izvršiti reklamaciju na isporučeni proizvod, molimo Vas da se o postupku detaljnije informišete ovde.

Radnja Pet Shop Moja Mačkica d.o.o. može porudžbinu odbaciti, odnosno ne isporučiti robu, ukoliko ustanovi da je došlo do zloupotrebe Online prodavnice Pet Shopa Moja Mačkica, ili utvrdi da su podaci u porudžbini nepotpuni ili netačni, naročito ukoliko se sa kupcem ne može stupiti u telefonski kontakt radi telefonske potvrde porudžbine.

Online prodavnica Pet Shopa Moja Mačkica se može koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korišćenje.

Usluge koje Vam pruža Pet Shop Moja Mačkica d.o.o. putem Online prodavnice ne uključuju troškove koje snosite koristeći računarsku opremu i usluge za pristup internetu. Pet centar nije odgovoran za troškove telefona, prometa podataka ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom porudžbine ili pregleda/pretraživanja web stranica.

Pet Shop Moja Mačkica d.o.o. zadržava pravo na izmenu ovih uslova. Sve promene objaviće na ovim web stranicama.

Sadržaj

Sadržaj ove Online prodavnice je zaštićen autorskim pravom koje pripada Pet Shopu Moja Mačkica, ili je ustupljen Pet Shopu Moja Mačkica, a u vlasništvu je trećih osoba. Pet Shop Moja Mačkica takođe poseduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije. Ova lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i druge sadržaje itelektualnog vlasništva u posedu Pet Shopa Moja Mačkica. Ne sme se smatrati da je bilo koji sadržaj na ovoj Online prodavnici za upotrebu bez ograničenja. Nije dopušteno umnožavanje sadržaja ove Online prodavnice.

Sve fotografije, slike, video i ostali materijali koji se pojavljuju na ovoj Online prodavnici, isključivo su vlasništvo Pet Shopa Moja Mačkica. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na Online prodavnici pripada Pet Shopu Moja Mačkica. Sva prava su zadržana.

Pet Shop Moja Mačkica će nastojati da se na Online prodavnici objavljuju tačni i aktuelni podaci, ali ne preuzima odgovornost za tačnost i potpunost istih, kao što i ne daje pravo prigovora u tom smislu.

Pet Shop Moja Mačkica ne garantuje da će Online prodavnica uvek biti dostupna i raspoloživa, te da neće sadržavati greške. Svaki korisnik izričito prihvata koršćenje ove Online prodavnice na svoju sopstvenu odgovornost.

Pet Shop Moja Mačkica ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posledičnu štetu) koja može biti rezultat korišćenja ili nemogućnotsti korišćenja bilo kojeg dela ove Online prodavnice, ili sadržaja koji su na njoj objavili ili dodali drugi korisnici.

Korisnici ove Online prodavnice, u potpunosti prihvataju obeštetiti Pet Shop Moja Mačkica za bilo kakva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavesnim korišćenjem materijala sa Online prodavnice od strane istog korisnika, uključujući i bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu ili posledičnu štetu.

Zaštita ličnih podataka

Pet Shop Moja Mačkica d.o.o. je svestan činjenice da su mnogi potrošači i ostali korisnici koji posećuju Online prodavnicu, zabrinuti za podatke koje su dostavili online, te se pitaju kako se isti čuvaju i koriste.

O politici zaštite i tajnosti ličnih podataka na Online prodavnici Pet Shopa Moja Mačkica, detaljnije se informišite ovde.